Реалната реформа на съдебната система представлява нейното отделяне от изпълнителната и законодателната.

"Ако властите в държавата са обединени, би съществувал произвол. Затова те трябва да бъдат разпределени между различни институции. Ако законодателната и изпълнителната власт са съсредоточени в едно лице (както е сега у нас), не може да има свобода. Не може да има свобода и ако съдебната власт не е отделена от законодателната и изпълнителната."

Реалната реформа на съдебната система представлява нейното отделяне от изпълнителната и законодателната. Всяка друга конституционна промяна е ненужна и не решава основните въпроси в българското общество. Запазването на квотите при избор на магистрати, определяни от законодателите, които от своя страна назначават министрите показва единствено запазването на установеното положение. Съответно, широко рекламираната в казионните медии "съдебна реформа" е напълно безсмислена и нереална.

Ние сме за пълно разделение на властите и участие на българските граждани във вземането на решения за техния живот. 

Присъединете се на www.budd.bg/take-action за участие по нов начин с реална платформа в следващите избори за Народно събрание.