Всяка година 9 милиарда американски долара...

"ВСЯКА година 9 милиарда американски долара изтичат от бедната на валутни резерви българска икономика по посока Руската федерация. Това е грубо ЕДНА ПЕТА от националното богатство, произведено за една година.Тези пари отиват основно за енергия - всъщност 99 процента са за енергия. Ние купуваме руски петрол, руски метан, руски уран, както и руски въглища. Цялото ни годишно потребление на метан възлиза на 3 милиарда кубични метри. В същото време САМО новият сероводород в Черно море, който се образува за ЕДНА ГОДИНА, възлиза на 78 милиона тона, което конвертирано в метан е 43 милиарда кубични метра. Дори да сложим цялото енергийно потребление от всички източници - АЕЦ, ТЕЦ, да махнем ВЕИ енергията дори, която получаваме от ВЕЦ, фотоволтаици и вятърни генератори, ВСИЧКО, сума сумариум - петрол, метан, уран, въглища - не надхвърля 10 милиарда кубични метра природен газ енергиен еквивалент. САМО от загниващите боклуци в Черно море на година ние получаваме четири пъти повече енергия, но никой не я използва и никой не влага и лев в нейния добив. Но плащаме 9 милиарда долара на Русия. НА ГОДИНА. Гениално, нали?"

Николай Иванов