Технологиите са култура и културата е технология.

Днешните български лидери-партократи се присмиват над възможността за нов български Златен Век, в който икономиката се основава на неограничените идеи, а не на ограничените ресурси. Те съзнателно държат населението в неведение и неорбазовано, подигравайки се на невъзможността му да се ориентира и да се добере до базово образование. Те отказват да видят, че изобилието, а не недостигът, задвижва бъдещето, и че дълбокото обвързване може да замени широко разпространеното отчуждение. Но управляващите елити няма да изпуснат лековерно хватката си върху настоящето, за да достигнем бъдещето. Те инстинктивно предпочитат да са с големите и контролируемите, отколкото с малките и самоорганизиращите се. Те искат една държава на елитарните властващи представители, а не на суверенната общност, която сама избира собствените си предели. Те претендират, че демокрацията се изповядва най-добре чрез премахване на мненията, които могат да шокират, обиждат или заплашват. Те считат, че никога няма да можем да ползваме технологията масово, без да обясняват, че в днешно време това е равно на основното познание на официалния български език за четене и писане. Те ни насърчават да мислим най-лошото за себе си, с безкрайни морални паники и нечестна носталгия към тоталитарното ни минало. Те се отнасят с нас като с идиоти, когато провеждат предизборни кампании, лъжат ни, че проявяваме нашата мъдрост при изборните урни и след това при управлението ни игнорират с убеждението, че те знаят какво е най-добре за България. Ние отхвърляме такова лидерство категорично и абсолютно. Лидерите на нашето общество трябва да ни убедят в това, което е правилно, а не просто да забраняват това, което може би е погрешно. Те трябва да разберат, че технологията не е просто средство за производство на нещо, но също така и средство за създаване на култура - и на културно съзидание само по себе си, за което всички ние носим отговорност. Те трябва да знаят, че в един свят на бързи промени, оптимизмът е от съществено значение за оцеляването. Те трябва да ни позволят да изградим ново гражданско общество, в което технологичната възможност на всеки да говори, да се свърже, се превръща в основа на всички обществени действия. Ние няма да намерим това лидерство в днешните български политици. Това лидерство е нещо, което ние носим в себе си от векове и днес имаме инструментите да го приложим. За да стане това трябва да се научим как да ги използваме.

Целият Манифест за създаването на БСДД можете да видите тук:http://www.budd.bg/manifesto/