Да се откажем от парите в брой? Не.

Има нещо много по-важно.
Трябва да се откажем от правото на частните банки да произвеждат парите.

"Парите в брой бавно изчезват.
Трябва ли да сте притеснени?
Плащанията в брой намаляват.

Електронните разплащания стават все по-популярни.
Има много различни начини за плащане,
с цифрови валути, мобилни разплащания, както и иновации като безконтактните карти...
Това нещо добро ли е?
Или лошо?
Трябва ли да сме притеснени?

Големият въпрос всъщност е КОЙ КОНТРОЛИРА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СИСТЕМА?
Преминаването към електронни плащания означава, че ние разчитаме все повече и повече на частни финансови институции, за да имаме достъп до нашите пари.

Знаете ли, че, ПАРИТЕ ВЪВ ВАШАТА СМЕТКА НЕ СА ВАШИ ПО ЗАКОН?
Съществуват като пари само върху компютърния екран и са законно притежание на ВАШАТА БАНКА!
Оставянето на разплащателната система в ръцете на частните банки означава, че всички ние сме в РИСК от рисковите заеми, които те раздават.

Когато техните кредити започнат да се влошават, те се подпират на данъкоплатците - в противен случай бихме загубили достъп до парите си.

Какво би трябвало да направим?
Първо, трябва да защитим правото си да ползваме монети и банкноти.
Второ, трябва да дадем правото на хората да съхраняват парите си директно в Националната централна банка.

Нарича се "Цифров кеш".
Също, както с банковата ви сметка днес бихте могли да съхранявате парите си, да получавате средства и да извършвате разплащания.
Но няма да ви се налага да разчитате на някоя частна банка да осигурява достъп до парите ви.
И те ще бъдат напълно защитени, така че няма да има нужда от спасяване на банки с обществени пари.

Разкажете на човека до вас! 
За една по-честна, истински демократична, устойчива система."