Кой какво плаща и ще плаща в държавата?

По ирония на съдбата днешните отношения между най-големия данъкоплатец и държавата показват каква трябва да бъде бъдещата ни данъчната система. Преместване на тежестта от преки към косвени данъци с обратно начисление на добавената стойност, съчетано с инвестиция на държавата директно във всеки един гражданин. Така няма да има кражби, а хората ще се освободят от тежестта на системата. Базовият доход ще има своето финансиране и справедливостта най-после ще възтържествува - прогресивно косвено данъчно облагане, с което богатото и луксозно потребление подпомага по-бедните слоеве от населението.