Швейцария е страната с най-конкурентна икономика в целия свят.

Освен причините свързани с финансовата сфера, Швейцария е в това положение и заради своята Конституция, утвърдила директната демокрация като основа на държавното управление. Още тук.