Иновативно образование.

Образователната ни система би следвало да приобщава, не да наказва онези, които са част от нея - учители и ученици.

Считаме, че в България се нуждаем от безплатно, но и прогресивно образование, което да създава адаптивни, мислещи граждани на Републиката. В този смисъл искане за избирателен образователен ценз е дискриминация, но искането за дoстъпно образование с Базов доход за всички български граждани и Българска директна демокрация е уважение към българското гражданство.

https://www.facebook.com/JumpMathBulgaria

Присъединете се за есенната ни кампания тук: www.budd.bg/take-action