Андреев ден е!

Днес празнуваме Св. ап. Андрей Първозвани, повикан пръв от апостолите да тръгне след Христа. От ранни години той жадувал за божествената истина и когато Йоан Кръстител се явил от Юдея, той станал един от неговите ученици. Андрей стоял на брега на Йордан, когато Йоан Предтеча, посочвайки на народа минаващия Иисус, казал: "Ето Агнецът Божий!" Като чул тези думи, Андрей тръгнал подир Спасителя и прекарал с Него целия ден. Апостол Андрей е брат на Петър. Той е един от светците-покровители на Русия и светецът-покровител на Шотландия. Усърдността на Светия апостол в проповядването на Христовата вяра, мъките и страданията, които е изтърпял при обхождането на огромни територии са истински подвиг, който служи за пример на всеки, който се захваща с просветителска дейност и засява вяра и надежда за спасение в душите на хората. Честит празник на всички, носещи прекрасното име и дано поне частичка от силите на Апостол Андрей Първозвани намери място у всеки!