Ще въстанат ли робите преди роботите да заемат местата им?

"В един момент ще стигнем до положение, в което цената от неприлагането на безусловния Базов доход ще стане по-голяма от цената на въвеждането му."

Мартин Форд - автор на книгата "Въстанието на роботите"

България вече е жертва на четвъртата индустриална революция. Страната е в тежка демографска катастрофа, но с нарастващ Брутен вътрешен продукт, дължащ се на технологиите, автоматизацията и крайната незаинтересованост на държавата за нейните граждани. С нарастващо неравенство, процъфтяващи псевдо-елити, разрушена средна класа и море от работещи бедни, безработни и социално изключени хора.

Времето за истинска смяна на системата вече е дошло!

Присъединете се и участвайте сега: http://www.budd.bg/candidates/