Роботи

Директорът на Дойче Телеком също подкрепи въвеждането на безусловен Базов доход

Индустриализираните държави трябва да въведат безусловния #Базов_доход в отговор на загубата на работни места и социалния разпад, причинени от цифровизацията, заяви главният изпълнителен директор на Deutsche Telekom пред Handelsblatt.

"Всички ние трябва да осигурим стабилност и социално сближаване, из основи и по принцип", каза Timotheus Höttges в интервю, "... в противен случай ще започне ера на радикализация, фанатизъм и тероризъм, които днес дори не можем да си представим."

Г-н Höttges заяви също, че настоящата система няма да бъде в състояние да поддържа задълженията си за социални грижи в бъдеще: "Струва ми се, че трябва да се мисли за съвсем нови модели на финансиране", каза той.

"Това, което не е наред с днешната социална държава е, че трябва да помолите за помощ, когато сте работили през целия си живот," каза г-н Höttges. "Базовият доход обещава повече достойнство за хората и същевременно е в подкрепа на компаниите."

Българският съюз за директна демокрация - БСДД е българска гражданска организация, регистрирана по Закона за политическите партии, която включва в Програмната си платформа от самото си основаване политиката за въвеждане на безусловен Базов доход.

Събуждай #България! Времето дойде!

www.budd.bg/membership/

https://global.handelsblatt.com/breaking/telekom-ceo-backs-basic-income-to-safeguard-social-stability?platform=hootsuite

Ще въстанат ли робите преди роботите да заемат местата им?

"В един момент ще стигнем до положение, в което цената от неприлагането на безусловния Базов доход ще стане по-голяма от цената на въвеждането му."

Мартин Форд - автор на книгата "Въстанието на роботите"

България вече е жертва на четвъртата индустриална революция. Страната е в тежка демографска катастрофа, но с нарастващ Брутен вътрешен продукт, дължащ се на технологиите, автоматизацията и крайната незаинтересованост на държавата за нейните граждани. С нарастващо неравенство, процъфтяващи псевдо-елити, разрушена средна класа и море от работещи бедни, безработни и социално изключени хора.

Времето за истинска смяна на системата вече е дошло!

Присъединете се и участвайте сега: http://www.budd.bg/candidates/