Избираме Зонални, Регионални и Местни координатори на БСДД!

БСДД открива процедура за избор чрез жребий за Зонални, Регионални и Местни координатори за политическата организация на територията на страната.

По този начин продължаваме с процеса на кандидатиране и номинации на достойни българи, които да се ангажират активно с каузата на БСДД. Зоните и регионите, определени в Устава, както и общините с населените места можете да видите тук. По този начин можете самостоятелно да определите териториалната единица, в която да съдействате активно за популяризирането на дейността на БСДД.

Зоналните, регионалните и местните координатори ще работят в тясно сътрудничество с Националния координатор и ще участват в съответните екипи на зонален, регионален и местен принцип, съвместно с хората от Националния и Контролен съвет.  От бъдещите ни колеги очакваме:

  • Опит в работата с хора и планиране на дейности
  • Комуникационни и организационни умения
  • Мотивация и готовност за споделяне

Координаторите ще бъдат вдъхновители и обединители на гражданите, а личният им пример ще бъде символът, с който ще убеждават хората около себе си, олицетворявайки организацията. Техническите умения и работата с документи ще бъдат полезни в извършването на дейността.

Считано от днес, 30 май 2016 година, до заемане на всички позиции в структурата, очакваме вашите номинации или кандидатури, като попълните формата тук.

Изборът за всяка позиция ще бъде оповестяван в официалната страница на БСДД и информацията за всеки един координатор ще бъде добавяна в секцията за структурата на организацията.

Всяка кандидатура и номинация трябва да бъдат придружени от двама гаранти, които познават кандидата и считат, че има качества да извършва обявената в позицията дейност. Може да изпращате кандидатурите и директно на имейл budd@budd.bg. Молим ви, в полето за допълнителен текст на формата за съобщение да посочите Зоната, Региона и Местната структура, за която кандидатствате.

Припомнямe на нашите членове, че с подаването на кандидатурите, кандидатите се съгласяват да попълнят подготвените тестове от специалистите-психолози на БСДД, след което успешно попълнилите ще участват в избора чрез жребий.

Времето дойде!