Голямата новина дойде от Швейцария

ВЕЛИКО!!!
Инициативата за парична реформа в Швейцария събра необходимите 100 000 подписа за предизвикване на референдум. "Въпросът на въпросите", кой да притежава правото за създаване на парите - частните банки или национален орган влиза в дневния ред на обществото.

http://www.blick.ch/news/politik/105000-beglaubigte-unterschriften-vollgeld-initiative-kommt-zustande-id4310875.html?utm_source=blick&utm_medium=teaser&utm_campaign=benchmark

Истинската промяна в света започва така! Времето дойде!
www.budd.bg