Седем милиарда мечти, една планета. Консумирайте внимателно!

Днес, 5-ти юни, е Денят в защита на околната среда. Едно от малкото ценни неща, които са ни останали в България. Да я опазим!

Ние сме за нова Енергийна икономика с достъпна енергия за бита и производството, възобновяема и щадяща околната среда. Още тук!