130 години от Съединението на България.

Съединението на България е онзи национален връх, който доказва, че истинска кауза може да обединява българите. Волята за единение, спасение, подкрепа се оказва по-силна от разрушителните действия, антибългарските споразумения и слабостта на една малка и неопитна държава.

Значи може. Може и днес, 130 години по-късно.

„Единство на всичките българи и улучшението на тяхното днешно положение.“ - Търново, 29 август 1878 г., началото на българското Съединение, комитет Единство.