Пари, създадени от дълг, разяждат обществото

ЧИСТИ ПАРИ, Международно движение за парична реформа

29 October

Последиците от разрешението частните банки да създават парите чрез раздаването на заеми.

Настоящата парична система води до по-широк спектър от негативни социални, екологични и икономически последици: високи цени на жилищата, високи обществени и частни дългове, огромно неравенство, унищожена околна среда, компрометирана демокрация, периодични бумове и сривове, а понякога и финансови кризи, депресии и дори дългово унищожение, както и сериозни последици за растежа, безработицата и инвестициите.

http://positivemoney.org/issues/

Тук ще разгледаме ефекта на паричната система върху дълга, цените на жилищата, неравенството, околната среда, нивото на демокрацията, рецесиите и кризите, работните места и предприятията, както и данъците заедно с публичните разходи:

Дългът
Повечето от парите са създадена от банките, когато те дават заеми. Единственият начин да получите допълнителни пари в икономиката е да ги вземете на заем от банките, поставяйки всички ни в капан под планина от личен дълг и ипотеки. http://positivemoney.org/issues/debt/

Цените на жилищата
Много от нас си казват, че цените на жилищата са толкова високи, защото има твърде много хора и недостатъчно жилища. Въпреки, че това е вярно, цените на жилищата също са били напомпани от стотиците милиарди нови пари, които банките създадоха в годините преди финансовата криза.http://positivemoney.org/issues/house-prices/

Неравенството
Фактът, че нашите пари се произвеждат като дълг означава, че нивото на дълга се налага да бъде по-високо, отколкото иначе би било. Лихвата, която трябва да бъде платена на този дълг води до трансфер на богатство от долните 90% от населението (по приходи) към горните 10%, което изостря неравенството.http://positivemoney.org/issues/inequality/

Околната среда
Как сегашната икономическа система допринася за разрушаването на околната среда и ускореното потребление на ресурси не е лесно да се докаже. Ние не твърдим, че имаме всички отговори, но има някои забележки, които искаме да направим. http://positivemoney.org/issues/environment/

Демокрацията
Докато всички новинарски телевизионни камери гледат в политиците, силата да произвежда парите дава на частния банковия сектор по-голяма власт, отколкото правителството. Ето защо е недемократично да се даде възможност на такива банки да създават парите на нацията. http://positivemoney.org/issues/democracy/

Финансовата криза и Рецесиите
Финансовата криза се случи, защото банките са в състояние да създадат твърде много пари, твърде бързо и да ги използват, за да повишат цените на жилищата и да спекулират на финансовите пазари. Всеки път, когато дадена банка дава заем се създадават нови пари. В навечерието на финансовата криза банките създадоха огромни суми пари, раздавайки заеми.http://positivemoney.org/issues/recessions-crisis/

Работата и Бизнеса
Ако банките създават достатъчно нови пари и ги напомпват в икономиката чрез лични заеми и кредитни карти може да наблюдава "бум", който създава работни места и насърчава фирмите да се разширяват. Но тъй като тези балони са подхранвани от увеличаване на личния дълг, а не от увеличаване на доходите, рано или късно те трябва да спрат да се помпат, Когато това стане, настъпва рецесията, което довежда бизнеса до несъстоятелност и хората загубват работните си места. Текущата парична система е лоша за бизнеса и за работните места. http://positivemoney.org/issues/jobs-business/

Данъците и публичните разходи
Когато на частните банки се позволява да създават националното парично предлагане, всички ние в крайна сметка плащаме по-високи данъци. Това е така, защото приходите от създаването на нови пари отиват в банките, а не при данъкоплатците, освен това, в крайна сметка данъкоплатците плащат цената на финансовите кризи, причинени от банките. http://positivemoney.org/issues/taxes/