"ЧИСТИ ПАРИ" съобщава:

Парадоксът на Количествените облекчения (Марио Драги, ЕЦБ) е, че се смятат за временна мярка, но съдържащият се в тази парична политика провал я прави постоянно необходима. Това може да бъде поправено, когато тя се насочи към реалната икономика:www.qe4people.eu