Банките – пълни, джобовете – празни.

"Рейдерското превземане на чужда собственост е едната страна на монетата, която възспира инвеститорите. Другата не по-маловажна е стагниращият пазар в България и липсата на неусвоено платежоспособно търсене навън."

За да има инициатива за задлъжняване трябва да има и кредитна репутация. Къде са предприемачите с такава репутация и желание за допълнително задлъжняване???

И най-вече трябва да има пазар, който да погаси дълга! Къде е този пазар? Приканваме онези с дипломите и докторатите по икономика и финанси, да започнат да учат отново, но от хора, които създават икономика, а не от книжовници на хранилка при емисионните банкери! 
Един добър вариант е да се учи при професор Готц Вернер:
https://www.facebook.com/goetzwerner

"Базовият доход, финансиран от обратно начислен ДДС, акцизи и символичен имуществен данък или данък върху капитала за юридическите лица, е нов пазар и съчетава предимствата на плоските данъци и справедливото право на всеки човек на достоен живот, което е неосъществимо в днешното комерсиално общество без Базов доход!

Само така бизнесът ще получи ново неусвоено платежоспособно търсене на вътрешния пазар, хората ще получат пожизнен доход, който покрива издръжката на живота по текущи цени, а държавите ще изпълнят своите ангажименти във връзка с човешките права в по-висока степен, без което тяхното съществуване е безмислено! Как да стане в България?! Със закон!"

И БЕЗ НОВ ДЪЛГ, СТОВАРЕН ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ!

Времето за Базов доход дойде!
Присъединете се!