Регистрация на Българско Сдружение за Директна Демокрация.

Съвременната "представителна" демокрация загуби опората на своите основи и забрави ценностите на своите основатели. Днешните "представители" предадоха демократичната система, утолявайки собствената си алчност и глада си за контрол над живота на човешките същества. Истинска алтернатива има, демокрацията е жива и всички видяха на референдума на южните ни съседи от 5-ти юли, една от нейните форми с участие на гражданите във вземането на решение.

Приятели, колеги, съмишленици, симпатизанти на Българско Сдружение за Директна Демокрация,

Ведно с полъха на Южняка, дойде и нашето време! БСДД вече е официално регистрирано сдружение на български граждани за обществено полезна дейност, насочена към реална промяна в досегашното установено положение чрез прилагане принципите на Директната Демокрация, изкореняване на бедността на народа ни чрез Базов Доход, с помощта на нова Енергийна Икономика. 

БСДД е вписано в регистъра на съда и в електронния регистър под номер 2115003882.

Днес празнуваме двойно новия Балкански подем – този на южносъседското ΌΧΙ, поставящ края на лобистките окови и този на едно ново начало, чието време дойде – гражданско поведение с делегиране на права и задължения и равна отговорност в избора. Това са силата и ключа за прилагане на новите принципи още в основата на нашата нова организация.

С тази легална стъпка имаме възможност да започнем своята редовна дейност за създаване на организация, която да вземе участие на следващите избори за българско Народно събрание.

Времето дойде!