БСДД

ОБЩА ПРОГРАМА НА КАНДИДАТИТЕ ОТ БСДД ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

1. Сближаваме гражданите и бизнеса от Общината с гражданите и бизнеса от богати европейски общини за повишаване на личните доходи с процъфтяване на местната икономика. Сближаването с общините от Европа извършваме с парите от Кохезионната политика на Европейския съюз.

2. Общинските данъци и такси превръщаме в прозрачна система за грижа към жителите на Общината с организиране на целогодишното им събиране и целогодишна отчетност пред погледа на обществеността и всеки един данъкоплатец.

3. При започването на мандата инициираме провеждане на одит от Сметна палата според българското законодателство с публично оповестяване на резултатите от него;

4. В изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация стартираме обсъждане и приемане на Програма за развитие на Общината в рамките на мандата с основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

5. Приемаме нова работеща структура на общинската администрация, чието попълване ще е с прозрачни конкурси, изключващи модела „имам човек“, както вече се случва на практика и в организацията, която подкрепя кандидатурите от БСДД;

6. Защитаваме публичния интерес във всички сключени общински договори и при наличие на такива, които са неизгодни или несъответстващи на интересите на гражданите в Общината предприемаме законното им прекратяване с обявяване на нови прозрачни процедури;

7. Променяме общинските наредби, правилници и кодекси за повишаване на тяхната ефективност с повече законна справедливост за всички, за бързи решения и за излизане на хората от омагьосания кръг на администрацията. Правим истинска „електронна община“ с единна информационна система, обслужване на едно гише, мобилен екип в помощ на крайно нуждаещите се и единен телефон за връзка с Общината;

8. Създаваме общинско предприятие за почистване, ремонти и изграждане на елементи от пътя като бордюри, тротоари, настилки, улично осветление, поддръжка на гробищните паркове и развитие на градското земеделие. Подобряваме инфраструктурата в улеснение за придвижване на хората в неравностойно положение, особено за децата и младежите, които посещават редовна форма на обучение в училищата и университетите.

9. Замразяваме заплатите на кмета на Общината, кметовете на кметства и райони, и общинските съветници до края на мандата. Мотив за изборна обществена длъжност вече ще бъде и желанието на кандидата за служба в обществена полза и в полза на Родината;

10. От втората половина на мандата, осигуряваме безплатни детски градини и ясли за цялата община. Изкореняваме практиката за събиране от родителите на допълнителни средства за хигиенни нужди, спортни, културни и други мероприятия свързани с детските занимания. Изготвяме и нова транспортна схема за свободно придвижване на гражданите в Общината с прилагане на европейската и световна практика за „безтаксов транспорт“.

С ТАЗИ ПРОГРАМА ДАВАМЕ ВЛАСТТА НА НАРОДА!

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

За ПРЪВ ПЪТ в политическата история на БЪЛГАРСКИТЕ общини ИМА КАНДИДАТИ за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ, които ще работят ДИРЕКТНО С ВАС И ЗА ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ! С кандидатурата им ВИЕ печелите ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЛЕСНО ДА УПРАЖНИТЕ местната власт така, както работят ЗАКОНИТЕ за МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ и САМИ УЧАСТВАТЕ и ОПРЕДЕЛЯТЕ своето БЪДЕЩЕ!

Вие имате право на това!

СМЕНЕТЕ СИСТЕМАТА СЕГА СЪС ЗДРАВ РАЗУМ, ИЗБЕРЕТЕ С 31!

Нашите основни приоритети са:

ГРАЖДАНИТЕ са ЗАКОНОДАТЕЛИ!

Подкрепа за прякото участие на гражданите в местната власт с цел разрешаването на местни проблеми и вземане на решения касаещи техния и на техните предци и наследници живот при:

- местни референдуми

- местни граждански инициативи

- общи събрания на населението

ИНФОРМАЦИЯТА е ПРОЗРАЧНОСТ!

Връзка с жителите и данъкоплатците в общината за пълно информиране относно работата на Общинския съвет и Кметовете.

Допитвания и анкети. Пълна прозрачност на взетите решения от съветниците и кметовете.

Нашата подкрепа в полза на гражданите е за представяне на питания, становища, предложения и получаване на отговори във връзка с работата на Кметовете и Общинския съвет. За превръщане на идеите на гражданите в местни правила, за прозрачни публични финанси на Общината с данъчна самостоятелност и пълноценна Кохезионна политика.

ВРЕМЕТО НАИСТИНА ДОЙДЕ!

Дарителска кампания на БСДД за Местни избори 2019

Успешно премина регистрацията на БСДД в Сметна палата за МИ 2019.
Вече свободно можете да призовете ваши близки, приятели, симпатизанти да направят своите дарения, ако желаят.
Нашата дейност е изцяло под контрол и хората могат да бъдат спокойни.
Сега е моментът да се обърне внимание на всички, че това е един от начините за участие и само така може да се развива истинска обществено-политическа дейност.
Можете да ползвате този линк: https://www.budd.bg/donation-cik-le

ВРЕМЕТО НАИСТИНА ДОЙДЕ!

С НОМЕР 31 В ОБЩИНИ МАРИЦА, ПЕРНИК, ВАРНА, БЛАГОЕВГРАД, СОФИЯ-ГРАД.

31 е номерът на започващото истинско гражданско участие!

31
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

ВРЕМЕТО ДОЙДЕ!
В ОБЩИНИТЕ МАРИЦА, ПЕРНИК, БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА И СОФИЯ-ГРАД
#МестниИзбори2019

Отиваме на избори! Разкажете на човека до вас!

ЖРЕБИЯТ Е ХВЪРЛЕН!
#БСДД ще участва в изборите за кмет на ОБЩИНА МАРИЦА и общински съветници в общините СТОЛИЧНА, ВАРНА, БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК И МАРИЦА! В останалите общини, населени места и видове местни избори очакваме да бъде сключено Споразумението за общи действия с организации и участници, които приемат връщането на властта на гражданите и за своя кауза.
Сега е моментът за реално участие на всеки един от нас в единствената гражданска форма за смяна на системата - гласуването на избори.
Успех на кандидатите!
ВРЕМЕТО ДОЙДЕ! Разкажете на човека до вас точно сега.

Независима България на 111 години!

Обявяването на Независимостта на България от правителството и монарха преди 111 години до ден днешен има нужда от потвърждение от българските граждани чрез довършване на делото на Васил Левски с изкореняване на тираниите по нашите земи завинаги.

Честит Празник!

Независимостта е национална привилегия, а зависимостите - национално предателство.

Да живее СВОБОДНА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Заедно пишем история! БСДД е на Местни Избори 2019!

Първата успешна регистрация и първото удостоверение за участие на #БСДД в избори в Република #България.
Благодарение на усилията на всеки един свободен български гражданин, който подкрепи искрено и с разбиране нашата обща справедлива кауза.

ВРЕМЕТО ДОЙДЕ!
За истинска смяна на системата!
За връщане на властта на гражданите!
Заедно сме много, истински силни!
#БългарскаДиректнаДемокрация

Нашият кандидат! Човекът, който ще поведе Община Марица по пътя на истинския просперитет!

Иван Петков Семерджиев, кандидат за кмет на Община Марица.

Роден на 25.07.1961г. в с.Труд, Община Марица. Семейството на родителите му са жители на с.Граф Игнатиево в същата община. Там завършва основно си образование през 1976г. В техникума по електротехника през 1980г. завършва средно образование със специалност ,,Автоматизация на производството”. Същата година е приет във ВНВВУ,,Георги Бенковски”, гр. Долна Митрополия, което завършва през 1985г. със специалност ,,Авиационно въоръжение и ракетна техника”.От 1985г. до 2007г. служи в авиобаза Граф Игнатиево на 8 различни длъжности като последната е Командир на ескадрила за обслужване и ремонт на авиационни ракети. На местните избори през 2007г. участва като независим кандидат и на втория тур е избран за кмет на с.Граф Игнатиево. Същото се случва на първия тур и през 2011г. През 2015г. е кандидат за общински съветник от местна коалиция, но 3 гласа не му достигат да бъде избран.

Със съпругата му Елена имат три деца: син Петко, роден през 1988г. , който е семеен с двама сина, дъщеря Елица родена през 1989г., семейна с едно дете и дъщеря Катерина - неомъжена, студентка в Германия.

Член на БСДД от 2019 година.


Можем с радост и огромна надежда да обявим първата кандидатура на Българския съюз за директна демокрация - БСДД за предстоящите #МестниИзбори2019.

Това е кандидатът за кмет на Община Марица, г-н Иван Семерджиев. Убеден демократ, истински родолюбец, прилагал на практика принципите на директната демокрация, организиран, отговорен и изпълнен с енергия член на обществото и гражданството на Република България.

Шансът за успех и победа в Община Марица е огромен след години на лошо досегашно управление и с наличието на нови перспективи чрез кохезионната политика пред кандидати на нови организации, защитаващи пряко интересите на гражданите, каквато е #БСДД.

Точно тази малка, но много ценна община може да стане истински пример за това как на практика ще се случи промяната на установеното положение. Спирането на демографската катастрофа у нас и тръгването по пътя на просперитета ще стане само и единствено с участието на местните хора. Днес това могат да бъдат гражданите в Община Марица, а утре и всички останали граждани на Република България.

На добър час!

ВРЕМЕТО НАИСТИНА ДОЙДЕ!

Старт на процедурата за Местни избори 2019

bg-budd.jpg

Готова е микространицата за участието на #БСДД в #МестниИзбори2019.
Можете да свалите подписката, да направите дарение, да се включите като доброволец и да се кандидатирате в общата ни кауза за смяна на системата в #България.
От хората, за хората!
ВРЕМЕТО ДОЙДЕ!

https://www.budd.bg/local-campaign2019

Да дадем път на истинската Промяна! Заедно. С БСДД.

bg-budd.jpg

Започваме!

Днес излязоха Изборните книжа на ЦИК за #МестниИзбори2019.

Можете да подготвите своите 10 души и те своите 10 за подписката за регистрация на #БСДД.

Очаквайте пълните инструкции и адаптираната бланка.

Успех на всички!

ПОЗИЦИЯ НА БСДД: Относно избора на нов Главен прокурор на Република България

bg-budd.jpg

Ние, членовете и активистите на #БСДД, сме категорично против всички форми на институционален избор с един кандидат, демонстриран при избора на ръководител на Европейската комисия и прилаган по същия начин при избора на Главен прокурор у нас.

Абсолютно не одобряваме и не приемаме фигурата на обвинителя да остава неконтролируема и призоваваме за прилагане на практика на функциите на Главния инспектор на Съдебната власт с промяна на Закона в частта за избора на ръководителя на Инспектората. Настояваме и сме аргументирано убедени, че пряк граждански избор с възможност за отзоваване на Главния инспектор дава ключа на тази институция в ръцете на суверена, гражданите на #България, и решава най-важните предизвикателства към професионалната система на третата власт - справедливост в прилагането на Правовия ред.

Всякакъв уличен политически натиск не е истинска демокрация, а е отчаян опит за постигане на въпросната справедливост извън Правовия ред, но е и опит за поставяне на други контролирани лица в същата неконтролируема среда.

Председателство,

Изпълнителен съвет,

Контролен съвет

на Български Съюз за Директна Демокрация - БСДД